DESCRIPTION

 

Umi no menomae (Umi made wazuka 20 m)

Matsu bayashi no nakano ikkenya.

Suidou kanbi, denki ari, denwa ari, oyobi GSM system ari.

Vila no kahouniwa hunatsuki ba eno michi ga tsuzuite imasu.

Asfaruto no hoso doro wa Vila made tsuzuite imasu.

          Shikichi wa 800 heho metoru de keishakakudo wa 25 º.

Shikichi no daiichi-danme wa yayashi ga ari,

nidanme wa takkyu you de,

sandanme wa badominton oyobi sonoto o otanoshimi

itadakemasu. Dono heya karamo umi ga miemasu.

Chanoma wa 40 heiho metoru, deari, terasu ni kakomarete

ori, sokokara chokusetsu niwa to umi ga nozomemasu.

Niwa dewa guriru nado yagai ryori o gojiyuuni

otanoshimi itadake masu.

Terasu dewa 10 ninbun no nikkoyokujou no anraku-isu ga ari,

sarani 5 ninbun no hirunejou no tsuriami ga arimasu.

Tatemono no chikaniwa 6 daibun no shako ga kanbi

shite arimasu. Chesu, ojobi torampu o joui shite arimasu.

Subete no heya ni shawaa-shitsu ga kambi shite ori,

umi o nozomeru barukonii matawa terasu ga tsuite imasu.

Subete no heya ni reizouko kambi.

Subete no tatemono ni kinko ga kambi shite ari, genkin,

shorui, sonota kichouhin o muryo de osamerukoto ga dekimasu.

Subete no heya goto ni chusha-jo go kambi shite arimasu.

Kakushu Betsu Barai Ryokin

(Okonomi de oerabi dekimasu)

Sentaku ryokin

Computer ojobi wireless Internet ryokin

Kyodo kichin  ryokin

Choshoku room service ryokin

Choshoku ojobi yuushoku ryokin

Sanshoku-tsuki ryokin