? Irming says hello !

         vila irming

                Great place for great holiday

 

 

Najbolje vrijeme za rezervaciju za idu?e ljeto je ba? sada !!!

 

       vila irming  (video)

 

Vi?e fotografija mo?ete pogledati

ako kliknete na na?u veliku foto galeriju !

 

Na?a vila se nalazi u prvom redu do mora  (cca 30 m)

a do nje se sti?e asfaltnom cestom

koja u blizini i zavr?ava

vila je slobodnostoje?a u borovoj ?umi

na parceli veli?ine  cca  900 m2

smje?tena je na laganoj  kosini cca  25°

u podno?ju je gara?a za ?est automobila

objekt je priklju?en na gradski vodovod,

trofaznu struju i u dometu je GSM-a,

fiksni telefon i besplatni brzi be?i?ni internet 

me?u borovima su kaskadni platoi

za  odbojku,  ping-pong,

badminton, pikado i druge aktivnosti

dnevni boravak cca  40 ?m sa izlaskom na polukru?nu

terasu s koje se silazi u vrt prema moru

gdje se nalazi rekreacijski bazen cca 23 ?m

s filtriranom morskom vodom

u vrtu je i  grill za slobodnu uporabu

te brojne sun?aljke i ljulja?ke

 kao i skautske/mornarske mre?a

?ah, karte, domino...

svaka soba ima vlastitu kupaonicu

te svoju loggiu, terasu,ili balkon

sve sobe su s pogledom prema moru

u svakoj sobi se nalazi po jedan hladnjak,

satelitski LED TV + DVD player

besplatna uporaba ku?nog sefa za pohranu

dragocijenosti, dokumenata, vrijedne tehnike...

svaka smje?tajna jedinica ima osigurano

jedno mjesto (parking) u gara?i

ako posjedujete plovilo do 4 m du?ine,

dnevni vez u lu?ici odmah ispod vile

ko?tat ?e vas samo 50 KN dnevno

samo 100 metara od ku?e nalazi se

popularna stijena zaljubljenih: "Veli kamik" (video)

 

Pla?e

najbli?a pla?a - poplo?ana: tek je

30 metara ispod vile a

prekrasna egzoti?na pla?a Zagon od

sitnog ?odera udaljena je 400 metara

do nje se dolazi romanti?nom stazom

za ljubitelje vratolomija  ili slobodnog penjanja

po okomitim stijenama

ba? kao stvorena je ?ivopisna napu?tena

stara  laguna, udaljena cca 700 metara 

a pravi je ugo?aj i mjesto za podizanje

adrenalina u penja?a,  

predivna pla?a Lu?i??e udaljena je

cca 2.900 metara,

a ako volite samo?u i ako ste mrzitelj

svega na sebi prava oaza za vas,

iliti pravi raj je pla?a Pi??ena udaljena 3.500 m

i do jedne i do druge pla?e mo?e se do?i

autom ili ?amcem

ako volite ronjenje na dah, onda ste u Svetoj Nedjelji

prona?li pravo mjesto: pogledajte ovaj video uradak !

 

Posebna ponuda:

uporaba perilice rublja

uporaba zajedni?ke kuhinje

najam ledenice

najam krilovnika po izboru

 

 

 

PONUDA SMJE?TAJA

 

 

1 - you & me

S O B A

1 bra?ni le?aj za dvije osobe, kupaonica, 15 ?m + terasa, prizemlje, istok -

hladnjak, sat TV + DVD player u sobi

- cijena za 1 osobu/1 no? -

bazirano na minimalno 7 no?enja

 

01.5. - 08.6.  =   9  €/1 osoba/1 no?

09.6. - 05.7.  =  18  €/1 osoba/1 no?

06.7. - 27.8.  =  24  €/1 osoba/1 no?

28.8. - 20.9.  =  16  €/1 osoba/1 no?

21.9. - 31.10. =   9  €/1 osoba/1 no?

pas maksimalne te?ine do 8 kg = 30  KN/1 no?

 

OPCIJA:  + 30 KN/1 osoba/1 dan, kori?tenje zajedni?ke kuhinje

Pla?anje u kunskoj protuvrijednosti po srednjoj te?ajnici HNB na dan pla?anja

 

 

2 - happy family

APARTMAN cca 52 ?m

1  bra?ni le?aj + 2  le?aja (u dvije sobe  2 + 2), kupaonica, kuhinjska ni?a,

terasa (prizemlje, zapad)  sat TV + DVD player

-  cijena za smje?taj u paketu  do  4  osobe / 1 no? -

 

- cijena su za sve osobe/1 no? -

bazirano na minimalno 7 no?enja

 

01.5. - 08.6.  =  39  €/1 no?

09.6. - 05.7.  =  69  €/1 no?

06.7. - 27.8.  = 119  €/1 no?

28.8. - 20.9.  59  €/1 no?

21.9. - 31.10. =  39  €/1 no?

pas maksimalne te?ine do 8 kg = 30  KN/1 no?

Pla?anje u kunskoj protuvrijednosti po srednjoj te?ajnici HNB na dan pla?anja

 

 

3 - beuguiqes

S O B A  cca 28 ?m

1 bra?ni le?aj + 1 le?aj + 1 pomo?ni le?aj, kupaonica, loggia, kat, istok,

hladnjak, sat TV + DVD player u sobi     

- cijena za 1 osobu/1 no? -

za svaki prazan le?aj u sobi  napla?uje 25 % po svakoj no?i

ako jedna osoba sama koristi bra?ni le?aj, cijena se uve?ava 50 % po svakoj no?i

bazirano na minimalno 7 no?enja

 

01.5. - 08.6.  =   9  €/1 osoba/1 no?

09.6. - 05.7.  =  18  €/1 osoba/1 no?

06.7. - 27.8.  =  24  €/1 osoba/1 no?

28.8. - 20.9.  =  16  €/1 osoba/1 no?

21.9. - 31.10. =   9  €/1 osoba/1 no?

pas maksimalne te?ine do 8 kg = 30  KN/1 no?

 

OPCIJA:  + 30 KN/1 osoba/1 dan, kori?tenje zajedni?ke kuhinje

Pla?anje u kunskoj protuvrijednosti po srednjoj te?ajnici HNB na dan pla?anja

 

 

4 - honey  moon

 

S O B A  cca 26 ?m

1 bra?ni le?aj - mogu?nost dodatnog le?aja, kupaonica, balkon, kat, jug,

centralna pozicija, hladnjak, - sat TV + DVD player 

 

- cijena za 1 osobu/1 no? -

za svaki prazan le?aj u sobi  napla?uje 25 % po svakoj no?i

ako jedna osoba sama koristi bra?ni le?aj, cijena se uve?ava 50 % po svakoj no?i

bazirano na minimalno 7 no?enja

 

01.5. - 08.6.  =  10  €/1 osoba/1 no?

09.6. - 05.7.  =  18  €/1 osoba/1 no?

06.7. - 27.8.  =  26  €/1 osoba/1 no?

28.8. - 20.9.  =  16  €/1 osoba/1 no?

21.9. - 31.10. =  12  €/1 osoba/1 no?

pas maksimalne te?ine do 8 kg = 30  KN/1 no?

 

OPCIJA:  + 30 KN/1 osoba/1 dan, kori?tenje zajedni?ke kuhinje

Pla?anje u kunskoj protuvrijednosti po srednjoj te?ajnici HNB na dan pla?anja

 

 

5 - green dream

APARTMAN  cca 38 ?m

1 bra?ni le?aj + 1 le?aj (opcija + 1 pomo?ni le?aj u blagovaoni s kuhinjom),

potpuno opremljena kuhinja, balkon, kat, zapad,

sat TV + DVD player

 

- cijena je za sve osobe/1 no? -

bazirano na minimalno 7 no?enja

 

01.5. - 08.6.  =  35  €/1 no?

09.6. - 05.7.  =  69  €/1 no?

06.7. - 27.8.  =  89  €/1 no?

28.8. - 20.9.  59  €/1 no?

21.9. - 31.10. =  35  €/1 no?

pas maksimalne te?ine do 8 kg = 50  KN/1 no?

Pla?anje u kunskoj protuvrijednosti po srednjoj te?ajnici HNB na dan pla?anja

 

 

CIJENE ZA DJECU

 

SAMO ZA SMJE?TAJ U SOBI:
jedno dijete do 6 godina ima besplatan
smje?taj a boravi?na pristojba je gratis !

 

SAMO ZA SMJE?TAJ U SOBI:
za djecu od 7 do 12 godina
pla?a se smje?taj 50 % od cijene
a boravi?na pristojba je gratis

 

SAMO ZA SMJE?TAJ U SOBI:
za dva djeteta do 12 godina pla?a se
smje?taj kao za jednu odraslu
osobu, a boravi?na pristojba je gratis !

 

U cijenu je uklju?eno:

 

smje?taj, turisti?ka lokalna pristojba (taxa), dodatni le?aj u sobi,

satelitski LED TV, DVD player, fri?ider u svakoj sobi, be?i?ni internet,

topla voda iz centralnog sistema, voda za pi?e iz gradskog vodovoda,

elektrika, plin, toaletni papir po potrebi, teku?i sapun po potrebi,

tjedna zamjena posteljine, zamjena ru?nika svaka 3 dana,

aparati? i tablete protiv komaraca,

set posu?a, tanjura i svega prate?eg u kuhinji,

detergent za pranje su?a, mikrovalna pe?nica,

parkirno mjesto u zidanoj gara?i, grill u vrtu,

sun?aljke (le?aljke) u vrtu i na velikoj terasi, skautske mre?e za le?anje u vrtu,

stolovi i stolice u vrtu, ko? za ko?arku, ?ahovske garniture, igra?e karte,

rekreacijski bazen s morskom vodom cca 23 ?m, ping-pong stol...

 

 Vi trebate od svoje ku?e, donijeti samo rekete i loptice za ping-pong,

pokoji dobar DVD film, ako imate svoju viaccess SAT karticu,

velike ru?nike za pla?u, svoj omiljeni krilovnik ili tabli?

      i naravno dobro raspolo?enje...      

 

NAPOMENA:

svaki prazan le?aj u sobama  napla?uje

se 25 % po svakoj no?i,

ako jedna osoba sama koristi bra?ni le?aj,

cijena se uve?ava 50 % po svakoj no?i

(ovo se ne odnosi na apartmane, ve? samo

za sobe gdje su cijene iskazane po le?aju)

 

 

Rezervacija je osigurana
nakon uplate avansa
koji iznosi 50 % od ukupne
cijene aran?mana za svaku
sobu ili apartman

 

exchange list rate - 15 km

 

  15 km    15 km 

 

15 km

vila.irming@gmail.com

irming@irming.hr

irming@irming.eu

irming@net.hr

 

optimalna rezolucija:  1280/1024/32 bpp/19in

MS internet explorer 11, Microsoft Edge

posljednja promjena:  21.01.2018

web - master

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

vila.irming@gmail.com

irming@irming.hr

irming@irming.eu

irming@net.hr

 

 

 

 

 

      Red plovidbe

 

 

 

Autocesta
"DALMATINA"

 zagreb - split

 

 

 

 

 

 

                           Pozicija na karti

 

Google maps

Udaljenost Google

Latitude: 43.134436  Longitude: 16.585757

 Sveta Nedjelja - (opis)

                              

      

                 

 

1 - you & me

 

 

 

 

 

 

 

2 - happy family

 

3 - beuguiques

 

 

 4 - honey moon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - green dream

 

 

  

         

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Photo gallery

 

 

 

 

Video koji vam nudimo

traje ne?to vi?e od 4 minute

ali ove ljepote jednostavno

morate pogledati:

forske ljepote

 

 

vila.irming@gmail.com

irming@irming.hr

irming@irming.eu

irming@net.hr

 

 

             

Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea's one-way rotating outer ring is finished with a black Cerachrom ceramic ring made of uk replica watches extremely hard and hard-to-corrosion ceramics that are not scratch-resistant and replica watches online will not fade even when exposed to UV light; molded numbers and scales with PVD physics Vapor deposition coating technology is a rolex replica uk plated with platinum to help divers set the dive time.